Danh Nam Travel triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất trả góp 0% khi đăng kí tour Nga với các chủ thẻ ngân hàng Standard Chartered.

Chủ thẻ Standard Chartered có thể tận hưởng ưu đãi khi đăng kí ngay đi tour du lịch Nga và trả dần trong vòng tối đa từ 6 – 9 tháng tại Danh Nam Travel.

Lợi ích của chương trình

+ 0% lãi suất áp dụng trong toàn thời gian trả góp.

+ Mua trước trả dần mỗi tháng trong vòng từ 6 - 9 tháng

+ Không cần nộp thêm bất kỳ giấy tờ chứng minh nào

Quy trình thanh toán khi đăng kí tour Nga trả góp

+ Sau khi đăng kí tour du lịch Nga quý khách đến trực tiếp văn phòng công ty Danh Nam Travel thanh toán trước 20.000.000đ, số còn lại sẽ thanh toán trong vòng từ 6 – 9 tháng bằng tài khoản ngân hàng.

+ Ví dụ giá tour Nga khởi ngày 20/6/2019 là 52.900.000đ thay vì phải trả hết tiền quý khách sẽ chỉ phải thanh toán trước 20.000.000đ , số còn lại 32.900.000đ có thể thanh toán trong vòng từ 6 - 9 tháng.

Kỳ hạn trả góp

     6 tháng

9 tháng

Khoản trả góp định kì hàng tháng (vnđ)

5.483.333

3.655.555

Điều kiện tham gia chương trình ưu đãi: 

1. Để tham gia Chương trình trả góp cho giao dịch Thẻ tín dụng Standard Chartered, Chủ thẻ phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
- Chương trình trả góp Thẻ tín dụng Standard Chartered chỉ áp dụng đối với các Khách hàng cá nhân là Chủ thẻ chính và Chủ thẻ phụ của Thẻ tín dụng Quốc tế do Standard Chartered phát hành.
- Chủ thẻ phải là người trực tiếp đăng ký trả góp cho các giao dịch được thực hiện.
- Chương trình trả góp thẻ tín dụng Standard Chartered chỉ áp dụng đối với các giao dịch chi tiêu mua sắm hàng hóa (tại cửa hàng hoặc trực tuyến) có giá trị từ 3.000.000 VND trở lên trên mỗi giao dịch, không áp dụng cho các giao dịch thanh toán nợ (gốc, lãi) tại các tổ chức tín dụng khác.
- Giao dịch do Chủ thẻ đăng ký trả góp phải là giao dịch đã hạch toán thành công vào hệ thống và chưa được lập sao kê.
- Tài khoản Thẻ tín dụng không ở trong tình trạng chậm thanh toán trị giá thanh toán tối thiểu dư nợ Thẻ tín dụng theo quy định của Standard Chartered trong từng thời kỳ tại thời điểm Chủ thẻ đăng ký tham gia Chương trình.
- Thẻ tín dụng Standard Chartered của Chủ thẻ đang trong trạng thái hoạt động.
- Khoản trả góp sẽ được trừ vào hạn mức tín dụng khả dụng của thẻ và tổng giá trị tất cả các giao dịch tiếp theo của thẻ sẽ không được lớn hơn hạn mức khả dụng còn lại trong từng thời điểm. Với Hạn mức tín dụng khả dụng còn lại, nếu Khách hàng có nhu cầu đăng ký (các) khoản trả góp tiếp theo thì hạn mức khả dụng còn lạicủa Tài khoản Thẻ tín dụng phải lớn hơn hoặc bằng giá trị của (các) giao dịch đăng ký trả góp và các khoản lãi của khoản trả góp mà Khách hàng phải thanh toán theo quy định của Standard Chartered từng thời kỳ tại thời điểm Khách hàng đăng ký tham gia Chương trình.
- Thời hạn hiệu lực còn lại của hạn mức tín dụng của Thẻ tín dụng phải lớn hơn hoặc bằng thời hạn đăng ký trả góp.
2. Standard Chartered có quyền từ chối cung cấp chương trình trả góp Thẻ tín dụng khi Chủ thẻ không đáp ứng các điều kiện nêu tại Khoản 1 Phần này và có quyền chấm dứt việc cung cấp chương trình trả góp Thẻ tín dụng cho Khách hàng khi Khách hàng không còn đáp ứng các điều kiện của Chương trình nêu trên.

Tham khảo các tour Du lịch Nga của Danh Nam Travel.