Lãnh đạo Danh Nam Travel tham gia Diễn đàn cấp cao Du lịch Việt Nam lần 2 với chủ đề “Để du lịch Việt Nam thực sự cất cánh” năm 2019. Đây là sự kiện gặp gỡ, đối thoại công - tư quy mô quốc gia nhằm tạo sự bứt phá, bền vững, cải thiện năng lực cạnh tranh. 

Đây cũng là nơi cung cấp thông tin cơ chế, chính sách, chiến lược, tiềm năng và tìm giải pháp quảng bá, thu hút du khách từ các thị trường mục tiêu. Đặc biệt, Diễn đàn là kênh đối thoại để thúc đẩy thực hiện sáng kiến xây dựng thị trường hàng không chung hay còn gọi “Bầu trời mở ASEAN” vào năm 2020.

Hoạt động của Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam 2019

1. 04 Hội nghị Chuyên đề thảo luận về các giải pháp cải thiện trải nghiệm của du khách tới Việt Nam
2. Diễn đàn Phiên toàn thể
3. Lễ ký kết các Biên bản ghi nhớ/ Thỏa thuận hợp tác


Mục tiêu của Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam 2019 tập trung 3 trụ cột
1. Thúc đẩy sự phát triển bứt phá, bền vững cho du lịch Việt Nam, cải thiện năng lực cạnh tranh du lịch quốc gia

2. Cải thiện các bài toán cấp bách về đầu tư, quảng bá, thu hút khách du lịch từ các thị trường mục tiêu

3. Hiện thực hóa sáng kiến xây dựng thị trường hàng không chung hay còn gọi là “Bầu trời mở ASEAN”

Một số hình ảnh của Diễn đàn: