Tháng 7/2019 vừa qua Danh Nam Travel đã tổ chức thành công cho đoàn Ngân hàng Nông Nghiệp Agribank Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, kết hợp chuyến công tác đoàn có chuyến nghi mát tại Hải Tiến. Để tạo cho khách hàng những trải nghiệm tại khu nghỉ dưỡng, Danh Nam Travel đã tổ chức thành công chơi Team building cho đoàn.