Tên Tour
Khởi hành
Người lớn
Trẻ em
5-10 tuổi
Trẻ em
2-5 tuổi
Trẻ em
< 2 tuổi
 Khởi hành từ Hải Phòng
31/8
14,28/9; 12,26/10; 09,23/11; 07,28/12
1.590.000 
1.490.000
 
0
0
Hải Phòng - Côn Đảo - Hải Phòng
21/4;19/5;11,25/8;29/9 
02,16/6;14,28/7
9.225.000
9.825.000
     
Khởi hành từ Hà Nội
Hà Nội - Hàm Rồng - Fansipan2N1Đ Hàng ngày 1.690.000   0 0
Hàng ngày, phụ thu 100.000đ/khách khởi hành 31/8/2019
2.850.000   0 0
Hà Nội - Cao Nguyên Mộc Châu 2N1Đ
31/8
14,28/9; 12,26/10; 09,23/11; 07,28/12
1.290.000
1.390.000
  0 0
Hà Nội - Tây Thiên - Tam Đảo 2 ngày 1 đêm  18/5; 01,15,29/6/2019 1.450.000      
Hà Nội - Hồ Ba Bể - Thác Bản Giốc 3N2Đ Thứ 6 hàng tuần 2.350.000   0 0
Hà Nội - Cô Tô - Hà Nội 3N2Đ 31/8/2019 2.790.000      
31/8/2019
Thứ 6 hàng tuần từ 13/9/2019
2.350.000   0 0
Hà Nội - Sơn La - Điện Biên 3N2Đ Thứ 6 hàng tuần 2.650.000   - -
Thứ 6 hàng tuần 2.350.000   0 0
Hà Nội - Quy Nhơn - Tuy Hòa - Hà Nội 4N3Đ T5 hàng tuần tháng 6,7,8 5.690.000      
T5 hàng tuần tháng 6,7,8 4.990.000      
Hà Nội - Phú Quốc - Vinpearl - Safari - Hà Nội 4N3Đ T5 hàng tuần tháng 5,6,7,8 6.590.000      
01,15/6;20,27/7 
03,10,15,17,24/8 
12,28/9
10.525.000
9.525.000 
8.925.000
     
9,16,23,30/5; 
6,13,20,27/6; 4,11,18,25/7
6.990.000      
Hà Nội - Nha Trang - Đà Lạt , 5N4Đ 
15,22,29/5; 05,12,19/06;
03,10,17/07
7.990.000      
10,17/5 
24,31/5; 7,14,21,28/6;  5,12,19,26/7/2019
6.790.000
7.390.000