Tên tour Khởi hành Người Lớn Trẻ Em (5-11t) Trẻ Em (2-<5t) Trẻ nhỏ
Khởi hành từ Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên
Hải Phòng - Hà Nội - Sapa - Fansipan 3N3Đ Hàng ngày 3.150.000 2.360.000 0 0
Hải Phòng - Sapa 3N2Đ (Dịp Lễ 30/4) 29/04/2018 3.390.000

2.540.000

0 0
Hải Phòng - Mộc Châu 2N1Đ 10, 24/03; 07/04/2018 1.390.000 1.040.000 0 0
Hải Phòng - Mộc Châu Nghỉ Lễ 30/4 28, 29/04/2018 1.590.000 1.190.000 0 0
Hải Phòng - Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ 9, 16, 23/08/2018 6.190.000 3.990.000 3.390.000 0
Hải Phòng - Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ thứ 5 hàng tuần (từ tháng 6->8) 6.590.000 4.690.000 3.890.000 0
Khởi hành từ Hà Nội
Combo 1 Hà Nội - Sapa 2N1Đ Hàng ngày 890.000 690.000 0 0
Hà Nội - Hàm Rồng - Fansipan2N1Đ Hàng ngày 2.350.000 1.760.000 0 0
Hà Nội - Hàm Rồng - Cát Cát - Fansipan 3N2Đ Hàng ngày 2.850.000 2.140.000 0 0
Hà Nội - Sapa - Fansipan 3N2Đ 29/04/2018 3.190.000 2.390.000 0 0
Hà Nội - Cao Nguyên Mộc Châu 2N1Đ 20/01; 03/02/2018 1.190.000 890.000 0 0
Hà Nội - Cao Nguyên Mộc Châu Nghỉ Lễ 30/4 28,29/04/2018 1.390.000 1.040.000 0 0
Hà Nội - Hồ Ba Bể - Thác Bản Giốc 3N2Đ Thứ 6 hàng tuần 2.350.000 1.760.000 0 0
Hà Nội - Nghĩa Lộ - Mù Cang Chải - Tú Lệ 3N2Đ Thứ 6 hàng tuần 2.250.000 1.690.000 0 0
Du Lịch Đảo Ngọc Phú Quốc  10,17/05; 9,16,23/08/2018 6.190.000 4.890.000 3.790.000 300.000

Du Lịch Đảo Ngọc Phú Quốc 

Thứ 5 hàng tuần (tháng 5- tháng 8)

7.190.000 5.890.000 4.790.000 300.000
Hà Nội - Quy Nhơn - Phú Yên - Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh - Hà Nội 4N3Đ 9,16,23/08/2018 5.890.000 3.990.000 3.390.000 300.000
Hà Nội - Quy Nhơn - Phú Yên - Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh - Hà Nội 4N3Đ Thứ 5 hàng tuần (tháng 6-tháng 8) 6.290.000 4.690.000 3.890.000 300.000
Hà Nội - Đà Nẵng - Bán Đảo Sơn Trà - Hội An - Bà Nà 4N3Đ Thứ 5 hàng tuần (tháng 5-7) 5.390.000 4.300.000 2.700.000 300.000
Hà Nội - Đà Nẵng - Bán Đảo Sơn Trà - Hội An - Bà Nà 4N3Đ Thứ 7 hàng tuần (tháng 6,7) 4.990.000 3.990.000 2.400.000 300.000
Hà Nội - Nha Trang - Đà Lạt - Hà Nội 5N4Đ Thứ 4 hàng tuần (tháng 6-tháng 8) 7.750.000 5.990.000 3.690.000 300.000