Thông tin tuyển dụng của Danh Nam Travel, cung cấp các thông tin về nhu cầu tuyển dụng, các vị trí, hồ sơ, thời gian tuyển dụng.

Phó Giám Đốc Phụ Trách Kinh Doanh

 03/11/2016

Danh Nam Corp bao gồm 05 công ty thành viên nhằm phát triển kinh doanh trong lĩnh vực du lịch theo hướng chuyên sâu. Chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí Phó giám đốc phụ trách kinh doanh du lịch.