Lịch khởi hành Du lịch nước ngoài

Lịch khởi hành Du lịch Nga

STT Tour Số Ngày Tour Ngày đi Giá Đặt tour
1 DU LỊCH NGA (Moscow - Saint Petersburg) bay SU 2020 8 Ngày 7 Đêm 30/5; 06, 12, 20, 26/06 02, 11/07; 18, 25/09; 02/10/2020 46.900.000 đ Đặt tour
2 DU LỊCH NGA (Moscow - Saint Petersburg) bay SU tiết kiệm 2020 8 Ngày 7 Đêm 25/07; 08/08; 04, 11/09; 09, 15/10, 20/11, 18/12/2020 42.900.000 đ Đặt tour
3 DU LỊCH NGA (TP HCM - MATXCOVA - ST. PETERSBURG) bay SU 2020 8 Ngày 7 Đêm 28/05; 04/06, 11/06, 18/06, 25/06, 02/07, 09/07, 16/07; 27/08 03/09, 10/09, 17/09, 21/09, 24/09, 28/09 01/10, 05/10, 08/10 49.900.000 đ Đặt tour
4 DU LỊCH NGA (TP HCM - MATXCOVA - ST. PETERSBURG) bay SU tiết kiệm 2020 8 Ngày 7 Đêm 30/04; 23,30/7; 06/08 15, 22/10; 12/11; 17/12 42.900.000 đ Đặt tour
5 DU LỊCH NGA (TP. Hải Phòng - Moscow - Saint Petersburg) bay SU tiết kiệm 2020 8 Ngày 7 Đêm 25/07; 08/08; 04, 11/09; 09, 15/10, 20/11, 18/12/2020 42.900.000 đ Đặt tour
6 DU LỊCH NGA ( TP. Hải Phòng - Moscow - Saint Petersburg) bay SU 2020 8 Ngày 7 Đêm 30/5; 06, 12, 20, 26/06 02, 11/07; 18, 25/09; 02/10/2020 46.900.000 đ Đặt tour
7 Du lịch Nga mùa đông 2019 - 2020 9 Ngày 9 Đêm 27/01; 14/02; 06/03 44.900.000 đ Đặt tour
8 DU LỊCH NGA (Moscow - Volga - Saint Petersburg) bay VN 2020 10 Ngày 9 Đêm 15, 20, 22, 29/5 03, 10, 12, 17, 24, 26, 29/6 06, 08, 10, 17, 20, 22, 24, 31/7 07, 26/8 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30/9 02, 05, 07, 09/10/2020 48.900.000 đ Đặt tour
9 DU LỊCH NGA (Moscow - Saint Petersburg) bay VN tiết kiệm 2020 10 Ngày 9 Đêm 27/04; 29/07; 05, 12, 19, 31/08 02/09; 14, 16, 19, 23/10; 13,27/11; 11/12/2020 44.900.000 đ Đặt tour
10 DU LỊCH NGA (TP. Hải Phòng - Moscow - Saint Petersburg) bay VN tiết kiệm 2020 10 Ngày 9 Đêm 27/04; 29/07; 05, 12, 19, 31/08 02/09; 14, 16, 19, 23/10; 13,27/11; 11/12/2020 44.900.000 đ Đặt tour
11 DU LỊCH NGA (TP. Hải Phòng - Moscow - Volga - Saint Petersburg) bay VN 2020 10 Ngày 9 Đêm 15, 20, 22, 29/5 03, 10, 12, 17, 24, 26, 29/6 06, 08, 10, 17, 20, 22, 24, 31/7 07, 26/8 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30/9 02, 05, 07, 09/10/2020 48.900.000 đ Đặt tour
12 DU LỊCH NGA (Moscow - Crưm - Saint Petersburg) bay SU 2020 12 Ngày 11 Đêm 16/06; 02/07; 22/9; 05/10/2020 70.500.000 đ Đặt tour

Lịch khởi hành Du lịch Dubai

STT Tour Số Ngày Tour Ngày đi Giá Đặt tour
1 Du lịch Dubai - Safari - Abudhabi 2020 6 Ngày 5 Đêm 8,11/1; 5,13,15,19,20,21,22,25/2; 1,7,11,14,18,25/3; 1,8,15,22/4/2020 23.900.000 đ Đặt tour

Lịch khởi hành Du lịch Đài Loan

STT Tour Số Ngày Tour Ngày đi Giá Đặt tour
1 DU XUÂN ĐÀI LOAN - NGẮM HOA ANH ĐÀO (ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - NAM ĐẦU - CAO HÙNG, 5N4Đ) 2020 5 Ngày 4 Đêm 8, 21/2, 22/2, 28/2, 29/2; 6/3, 7/3, 13/3, 14/3, 20/3, 21/3, 27/3, 28/3; 3, 10/4, 11/4, 17/4, 18/4/2020 10.490.000 đ Đặt tour

Lịch khởi hành Du lịch Hàn Quốc

STT Tour Số Ngày Tour Ngày đi Giá Đặt tour
1 SEOUL - NAMI - EVERLAND, 5N4D| Bay JinAir 5 Ngày 4 Đêm 25/01/2020 - Tết Âm Lịch 26/01/2020 - Tết Âm Lịch 27/01/2020 - Tết Âm Lịch 28/01/2020 - Tết Âm Lịch 13.500.000 đ Đặt tour
2 SEOUL - NAMI - TRƯỢT TUYẾT ELYSAN - LOTTE WORLD, 5N4D| Bay Asiana (OZ) 5 Ngày 4 Đêm 25/01/2020 - Mùng 1 Tết âm lịch 28/01/2020 - Mùng 4 Tết âm lịch 14.900.000 đ Đặt tour
3 SEOUL - NAMI - EVERLAND – TRƯỢT TUYẾT, 5N4D| Bay Vietnam airlines 5 Ngày 4 Đêm 26/01/2020 14,23,27/02/2020 15.390.000 đ Đặt tour
4 SEOUL - NAMI - EVERLAND - YEOUIDO 5N4D | Bay JejuAir 5 Ngày 4 Đêm 7,25,26,28/03 11.590.000 đ Đặt tour
5 SEOUL - NAMI - EVERLAND - YEOUIDO, 5N4D | Bay VNA 5 Ngày 4 Đêm 23,27/02 13,26, 29/03 2,4,5,8,10/04 6,11,15/04 14.990.000 đ Đặt tour
6 SEOUL - EVERLAND - TRƯỢT TUYẾT YANGJI PINE , 5N4D| Bay Vietjet air 5 Ngày 4 Đêm 25/01/2020 - Mùng 1 Tết âm lịch 29/01/2020 - Mùng 5 Tết âm lịch 15.900.000 đ Đặt tour
7 SEOUL - JEJU – TRƯỢT TUYẾT - LOTTE WORLD, 6N5| Bay Asian Airlines (OZ) 6 Ngày 5 Đêm 25/01/2020 - Mùng 1 Tết âm lịch 28/01/2020 - Mùng 4 Tết âm lịch 19.900.000 đ Đặt tour

Lịch khởi hành Du lịch Trung Quốc

STT Tour Số Ngày Tour Ngày đi Giá Đặt tour
1 HÀ NỘI - HÀ KHẨU - BÌNH BIÊN, 2N1D | Ô tô 2 Ngày 1 Đêm Thứ 6 thứ 7 hàng tuần 2.690.000 đ Đặt tour
2 NAM NINH - ĐAN LƯ SƠN - CẦU KÍNH 7D - THANH TÚ SƠN, 4N3D | Ô tô 4 Ngày 3 Đêm 7, 14, 21, 28 /11 5, 12, 19, 24/12 3.990.000 đ Đặt tour
3 TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - VŨ LĂNG NGUYÊN, 4N3D|Bay Vietjet Air 4 Ngày 3 Đêm 13,27/11 11,25/12 8.990.000 đ Đặt tour
4 TRƯƠNG GIA GIỚI - PHÙ DUNG TRẤN - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - MẠC NHUNG MIÊU TRẠI, 5N4D|Bay Vietjet Air 5 Ngày 4 Đêm 3, 10, 17, 24/02 2,9,16,23,30/03 6,13,20/04 4,11,18,25/05 1,8,15,22,29/06 9,13,20,27/07 3,10,17,24,31/08 7,14,21/09 12,19,26/10 2,9,16,23,30/11 7,14,21/12 8.990.000 đ Đặt tour
5 BẮC KINH - THƯỢNG HẢI, 5N4D|Bay Vietnam Airlines 5 Ngày 4 Đêm 12,26/02/2020 4,11,18/03/2020 1/05/2020 14.690.000 đ Đặt tour
6 NAM NINH – QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN 5N4Đ | Ô tô + tàu cao tốc 5 Ngày 4 Đêm 26, 27/01 8.490.000 đ Đặt tour
7 HÀ NỘI – NGA MI SƠN - LẠC SƠN ĐẠI PHẬT – CỬU TRẠI CÂU - CÔNG VIÊN GẤU TRÚC, 5N4D| Bay VNA 5 Ngày 4 Đêm 19/2 4,25/3 8,29/4 27/5 3,10,17,24/6 15,29/7 15.300.000 đ Đặt tour
8 BẮC KINH – VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH - TỬ CẤM THÀNH, 5N4D| Bay Air China 5 Ngày 4 Đêm 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28/02 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27/03 9.590.000 đ Đặt tour
9 THÀNH ĐÔ - NGA MI SƠN - LẠC SƠN ĐẠI PHẬT - HOÀNG LONG - CỬU TRẠI CÂU, 6N5D|Bay Vietnam Airlines 6 Ngày 5 Đêm 27/12 - Tết DL 26/1 – Tết ÂL 19.700.000 đ Đặt tour
10 CÔN MINH - LỆ GIANG - SHANGRILA , 6N5D| Bay China Eastern Airlines 6 Ngày 5 Đêm 25/2/2020 10, 3, 10, 17, 24, 31/3 16.990.000 đ Đặt tour
11 NAM NINH - TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN, 6N5D|Ô tô + tàu hỏa 6 Ngày 5 Đêm 26/01 - Mùng 2 Tết ÂL 27/01 - Mùng 3 Tết ÂL 6.990.000 đ Đặt tour
12 TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - MẶC NHUNG MIÊU TRẠI - VŨ LĂNG NGUYÊN, 6N5D|Bay Vietjet Air 6 Ngày 5 Đêm 24/01- 30 Tết ÂL 31/01 - Mùng 7 Tết ÂL 3,10,17/01 7,14,21,28/02 4,6,11,13,18,20,25,27/03 1,3,8,10,15,17,22,24,29/04 1,6,8,13,15,20,22,27,29/05 3,5,10,12,17,19,24,26/06 1,3,8,10,15,17,22,24,29,31/07 5,7,12,14,19,21,26,28/08 2,4,9,11,16,18,23,25,30/09 2,7,9,14,16,21,23,28,30/10 9.490.000 đ Đặt tour
13 HÀ NỘI - BẮC KINH - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI, 7N6D|Bay Vietnam Airlines 7 Ngày 6 Đêm 25/01/2020 - Tết âm lịch 15/02/2020 14,28/03/2020 16.490.000 đ Đặt tour
14 HÀ NỘI - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH - HÀ NỘI, 7N6D|Bay Vietnam Airlines 7 Ngày 6 Đêm 4,26/02/2020 7,21/03/2020 25,29/04/2020 16.490.000 đ Đặt tour

Lịch khởi hành Châu Á

STT Tour Số Ngày Tour Ngày đi Giá Đặt tour
1 “CỔNG TRỜI” BALI - SẮC MÀU INDONESIA 4N3Đ - bay VJ 2020 4 Ngày 3 Đêm Tết Âm lịch: Mùng 2; 3; 4 Tết Siêu khuyến mại 5/3, 19/3 T4: 2/4 (Giỗ Tổ) 30/4 ; 1/5 (Dịp lễ) Siêu khuyến mại 21/5 T5: 28/5 T6: 4, 5, 11, 12, 18, 26/6 10.990.000 đ Đặt tour
2 DU LỊCH HONGKONG 4N3D | Bay Hong Kong Airlines 4 Ngày 3 Đêm 05, 12, 19, 26/03 8.888.000 đ Đặt tour
3 THIÊN ĐƯỜNG BIỂN ĐẢO BALI 4N3Đ (BAY THẲNG TỪ HÀ NỘI) 4 Ngày 3 Đêm 13,27/02; 05,19/03; 09,30/04; 21,28/05, 4,11,18,25/06; 2,9,16,23/07; 06,13,20,29/08; 17,24/09/2020 10.990.000 đ Đặt tour
4 Du lịch Đảo Bali - Indonesia 4 ngày 3 đêm 4 Ngày 3 Đêm 10,27/12/2019; 18/02;24/03/2020 11.990.000 đ Đặt tour
5 HÀ NỘI - SINGAPORE - HÀ NỘI, bay Vietnam Airlines 4 Ngày 3 Đêm 29/12/2019 (Tết dương lịch) 15.500.000 đ Đặt tour
6 HÀ NỘI - SINGAPORE - HÀ NỘI, bay HK Singapore SQMI 4 Ngày 3 Đêm 22/12/2019 ; 28, 30/12/2019 (Tết dương lịch) 29/12/2019 (Tết dương lịch) 13.500.000 đ Đặt tour
7 Bangkok - Pattaya 5N4Đ bay TG (Trải nghiệm Safari World) 5 Ngày 4 Đêm 11,21,28,29/12/2019 26,28,29/01/2020 (M2, M4, M5 Tết AL) 6.790.000 đ Đặt tour
8 HÀ NỘI - BANGKOK - PATTAYA - HÀ NỘI 5N4Đ 5 Ngày 4 Đêm 14,28/12/2019; 08,10,11,23,26,28,31/01/2020 5.790.000 đ Đặt tour
9 HÀ NỘI - SINGAPORE - MALAYSIA - HÀ NỘI, bay Vietnam Airlines 6 Ngày 5 Đêm 04,11/01; 22,28/02; 13, 20, 27/03/2020 10.890.000 đ Đặt tour
10 KHÁM PHÁ NHẬT BẢN MÙA HOA ANH ĐÀO (OSAKA - KOBE - KYOTO - NÚI PHÚ SỸ - TOKYO , 6N5D| Bay Vietjet Air 6 Ngày 5 Đêm 17/3, 24/3, 31/3; 7/4/2020 29.990.000 đ Đặt tour
11 KHÁM PHÁ NHẬT BẢN MÙA HOA ANH ĐÀO, BAY VIETNAM AIRLINES 6 Ngày 5 Đêm 30, 31/03; 02/04/2020 36.900.000 đ Đặt tour

Lịch khởi hành Châu Âu

STT Tour Số Ngày Tour Ngày đi Giá Đặt tour
1 Du lịch châu Âu ( Đức - Hà Lan - Bỉ - Pháp ) Bay Vietnam Airlines 9 Ngày 8 Đêm 25/4; 21/5; 19, 30/6; 11, 25/7; 10,26/8; 16/9/2020 50.900.000 đ Đặt tour

Lịch khởi hành Châu Phi

STT Tour Số Ngày Tour Ngày đi Giá Đặt tour
1 Du lịch Nam Phi mùa phượng tím 2020 8 Ngày 7 Đêm 29/04; 16/06; 15/07; 27/08; 11,25/10 và 05/11/2020 52.900.000 đ Đặt tour

Lịch khởi hành Châu Mỹ

STT Tour Số Ngày Tour Ngày đi Giá Đặt tour
1 Du lịch Mỹ (New York – Philadelphia - Washington – Lasvegas – Grand Canyon - Losangeles – Universal Studio - Hollywood - Sanjose - Sanfancisco) 11N10Đ 11 Ngày 10 Đêm 9/9, 27/9, 12/10, 20/10, 26/10, 22/11/2019, M2 tết âm lịch 2020 73.900.000 đ Đặt tour

Lịch khởi hành Châu Úc

STT Tour Số Ngày Tour Ngày đi Giá Đặt tour
1 Du lịch Úc (Sydney - Canberra - Melbourne) 7 Ngày 6 Đêm 14/02; 17/04; 28/2;13,27/3; 8, 22/5;12/6; 26/6/2020 43.900.000 đ Đặt tour
Copyright © 2011-2016. All Rights Reserved by Danh Nam Travel