Bản quyển hình ảnh

Trong quá trình viết bài, Danh Nam Travel có sử dụng một số hình ảnh từ internet của các tác giả để làm minh họa cho sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.

Vì lý do rất khó xác định được tác giả của hình ảnh hoặc mất rất nhiều thời gian để liên lạc xin phép, mong các anh chị thông cảm!

Nếu các tác giả không đồng ý với việc sử dụng hình ảnh này có thể liên hệ và thông báo lại cho chúng tôi biết để có những điều chỉnh phù hợp nhất.

Thông tin liên hệ/phản hồi:

Email: info@danhnamtravel.com.vn

Trân trọng, 

Danh Nam Travel