Tour 2/9 là chùm tour du lịch khởi hành dịp lễ tết, trong dịp này du  khách thường được nghỉ lễ từ 2 đến 3 ngày, vì vậy du khách thường chọn cho mình những tour du lịch 2/9 với thời gian từ 2 đến 4 ngày để tham gia. 

Tour 2/9