Về hủy tour
Trong trường hợp hủy tour, quý khách vui lòng gửi email thông báo hủy tour đến DANH NAM TRAVEL. DANH NAM TRAVEL sẽ trao đổi và xác nhận lại tất cả các thông tin của quý khách. Khi hoàn tất việc xác nhận thông tin, DANH NAM TRAVEL sẽ hoàn tiền vào đúng tài khoản quý khách đã thanh toán sau khi trừ các khoản lệ phí hủy tour. Lệ phí hủy tour sẽ tùy thuộc vào từng tour tuyến quý khách đăng ký.