Tour Phượng Hoàng Cổ Trấn

Tour Tour Phượng Hoàng Cổ Trấn nổi bật

PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - PHÙ DUNG TRẤN – THIÊN MÔN SƠN 7N6D | Ô tô + tàu hỏa 2024

Trung Quốc - 7 ngày 6 đêm

Phù Dung Trấn– một thị trấn cổ của người Thổ Gia đã có hơn 2000 năm lịch sử, được mệnh danh là thị trấn treo trên thác nước. Đến thị trấn Phù Dung, dạo bước trên đường phố...

8.590.000
VNĐ
Đặt tour 

HÀ NỘI - TRƯƠNG GIA GIỚI - THIÊN MÔN SƠN - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (Mã tour: NNHANTQ-AZ02)

Trung Quốc - 5 ngày 4 đêm

Phượng Hoàng là tên một cổ trấn nằm cạnh con sông Đà Giang…thành cổ còn lưu giữ nhiều thành quách, những dãy phố, những căn nhà cổ, gia trang, văn miếu, đền chùa. Với 1.300 năm tuổi - Phượng Hoàng...

10.190.000
VNĐ
Đặt tour 

HÀ NỘI – TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN –THIÊN MÔN SƠN - HỒ BẢO PHONG (Mã tour: NNHANTQ-AZ04)

Trung Quốc - 4 ngày 3 đêm

Phượng Hoàng Cổ Trấn - là một thị trấn nhỏ của huyện Phượng Hoàng. phía tây của tỉnh Hồ Nam với nhiều căn nhà cổ, gia trang, văn miếu, đền chùa.

9.490.000
VNĐ
Đặt tour 

HÀ NỘI - TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN –THIÊN MÔN SƠN (6N5Đ) | Hàng không Vietjet Air (Mã tour: NNHANTQ-AZ01)

Trung Quốc - 6 ngày 5 đêm

Tour du lịch Trương Gia Giới – Phượng Hoàng cổ trấn sẽ đưa bạn đến một vùng đất mà cách đây hơn 380 triệu năm tạo hóa đã ban tặng cho nhân loại với tên gọi Trương Gia Giới. Hơn 3000 cột đá sa thạch...

10.690.000
VNĐ
Đặt tour 

HÀ NỘI - NAM NINH– PHÙ DUNG TRẤN – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – THIÊN MÔN SƠN – TRƯƠNG GIA GIỚI (Mã tour: NNHANTQ-OT01)

Trung Quốc - 6 ngày 5 đêm

Phượng Hoàng là tên một cổ trấn nằm cạnh con sông Đà Giang…thành cổ còn lưu giữ nhiều thành quách, những dãy phố, những căn nhà cổ, gia trang, văn miếu, đền chùa. Với 1.300 năm tuổi - Phượng Hoàng...

7.490.000
VNĐ
Đặt tour 

Tour Phượng Hoàng Cổ Trấn

HÀ NỘI – TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN –THIÊN MÔN SƠN - HỒ BẢO PHONG (Mã tour: NNHANTQ-AZ04)

Trung Quốc - 4 ngày 3 đêm

Phượng Hoàng Cổ Trấn - là một thị trấn nhỏ của huyện Phượng Hoàng. phía tây của tỉnh Hồ Nam với nhiều căn nhà cổ, gia trang, văn miếu, đền chùa.

9.490.000
VNĐ
Đặt tour 

HÀ NỘI - TRƯƠNG GIA GIỚI - THIÊN MÔN SƠN - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (Mã tour: NNHANTQ-AZ02)

Trung Quốc - 5 ngày 4 đêm

Phượng Hoàng là tên một cổ trấn nằm cạnh con sông Đà Giang…thành cổ còn lưu giữ nhiều thành quách, những dãy phố, những căn nhà cổ, gia trang, văn miếu, đền chùa. Với 1.300 năm tuổi - Phượng Hoàng...

10.190.000
VNĐ
Đặt tour 

HÀ NỘI - TRƯƠNG GIA GIỚI - THIÊN MÔN SƠN - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - VŨ LĂNG NGUYÊN 5N4Đ(Mã tour: NNHANTQ-AZ03)

Trung Quốc - 5 ngày 4 đêm

Phượng Hoàng Cổ Trấn - là một thị trấn nhỏ của huyện Phượng Hoàng. phía tây của tỉnh Hồ Nam với nhiều căn nhà cổ, gia trang, văn miếu, đền chùa.

9.990.000
VNĐ
Đặt tour 

HÀ NỘI - TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN –THIÊN MÔN SƠN (6N5Đ) | Hàng không Vietjet Air (Mã tour: NNHANTQ-AZ01)

Trung Quốc - 6 ngày 5 đêm

Tour du lịch Trương Gia Giới – Phượng Hoàng cổ trấn sẽ đưa bạn đến một vùng đất mà cách đây hơn 380 triệu năm tạo hóa đã ban tặng cho nhân loại với tên gọi Trương Gia Giới. Hơn 3000 cột đá sa thạch...

10.690.000
VNĐ
Đặt tour 

HÀ NỘI - NAM NINH– PHÙ DUNG TRẤN – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – THIÊN MÔN SƠN – TRƯƠNG GIA GIỚI (Mã tour: NNHANTQ-OT01)

Trung Quốc - 6 ngày 5 đêm

Phượng Hoàng là tên một cổ trấn nằm cạnh con sông Đà Giang…thành cổ còn lưu giữ nhiều thành quách, những dãy phố, những căn nhà cổ, gia trang, văn miếu, đền chùa. Với 1.300 năm tuổi - Phượng Hoàng...

7.490.000
VNĐ
Đặt tour