Tour Quý Châu

Tour Tour Quý Châu nổi bật

TIỂU THẤT KHỔNG - CỔ THÀNH TRẤN VIỄN - THIÊN HỘ MIÊU TRẠI 4N3Đ (Mã tour: NNHANTQ-OT01)

Trung Quốc - 4 ngày 3 đêm

Lệ Ba của tỉnh Quý Châu, nơi từng được tạp chí "Địa lý quốc gia Trung Quốc" bình chọn là "một trong mười khu vườn đẹp nhất Trung Quốc" và "Miền đất đẹp nhất Trung Quốc".

8.590.000
VNĐ
Đặt tour 

NAM NINH - LỆ BA - TIỂU THẤT KHỔNG TRẤN VIỄN - THIÊN HỘ MIÊU TRẠI| 5 ngày 4 đêm (Mã Tour: NNHANTQ-CT01)

Trung Quốc - 5 ngày 4 đêm

Chương trình “Say tại Qúy Châu”sẽ dẫn bạn tìm hiểu lịch sử và văn hóa đa sắc màu của tỉnh Quý Châu cũng như hiểu rõ hơn và thưởng ngoạn quê hương của rượu Mao Đài - Loại rượu nổi tiếng nhất Trung Hoa.

8.990.000
VNĐ
Đặt tour 

Tour Quý Châu

TIỂU THẤT KHỔNG - CỔ THÀNH TRẤN VIỄN - THIÊN HỘ MIÊU TRẠI 4N3Đ (Mã tour: NNHANTQ-OT01)

Trung Quốc - 4 ngày 3 đêm

Lệ Ba của tỉnh Quý Châu, nơi từng được tạp chí "Địa lý quốc gia Trung Quốc" bình chọn là "một trong mười khu vườn đẹp nhất Trung Quốc" và "Miền đất đẹp nhất Trung Quốc".

8.590.000
VNĐ
Đặt tour 

NAM NINH - LỆ BA - TIỂU THẤT KHỔNG TRẤN VIỄN - THIÊN HỘ MIÊU TRẠI| 5 ngày 4 đêm (Mã Tour: NNHANTQ-CT01)

Trung Quốc - 5 ngày 4 đêm

Chương trình “Say tại Qúy Châu”sẽ dẫn bạn tìm hiểu lịch sử và văn hóa đa sắc màu của tỉnh Quý Châu cũng như hiểu rõ hơn và thưởng ngoạn quê hương của rượu Mao Đài - Loại rượu nổi tiếng nhất Trung Hoa.

8.990.000
VNĐ
Đặt tour