Lịch khởi hành Du lịch nước ngoài

Lịch khởi hành Du lịch Trung Quốc

STT Tour Số Ngày Tour Ngày đi Giá Đặt tour
1 HÀ NỘI - NAM NINH – TƯƠNG TƯ HỒ TRẤN - HÀ NỘI (Mã tour: NNHANTQ-G8-02) 2 Ngày 1 Đêm 01,15.29/06 13,27/07 10,24,31/08 30/04; 01/09 3.190.000 đ Đặt tour
2 HÀ NỘI - BIỂN TRÀ CỔ - MÓNG CÁI - ĐÔNG HƯNG - HÀ NỘI 3N2D (Mã tour: NĐHANVN-VMT 01) 3 Ngày 2 Đêm Thứ 6 hàng tuần 3.590.000 đ Đặt tour
3 HÀ NỘI - LÀO CAI – HÀ KHẨU – BÌNH BIÊN - DI LẶC- KIẾN THỦY- MÔNG TỰ - HÀ KHẨU – LÀO CAI – HÀ NỘI 4N3D (Mã tour: NNHANTQ-VN02) 4 Ngày 3 Đêm Thứ 5 hàng tuần 4.490.000 đ Đặt tour
4 HÀ NỘI - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - HÀ NỘI 4N3Đ (Mã tour: NNHANTQ-CT02) 4 Ngày 3 Đêm 08, 15, 22, 29/06 06/07 13, 20, 27/07 03, 10/08 15.990.000 đ Đặt tour
5 HÀ NỘI - THÀNH ĐÔ – CÔNG VIÊN GẤU TRÚC – CỬU TRẠI CÂU(Mã tour: NNHANTQ-UN01) 5 Ngày 4 Đêm 4/7; 18/7; 1/8; 15/8 15.990.000 đ Đặt tour
6 HÀ NỘI - CỬU TRẠI CÂU - CAO TỐC 2 CHIỀU - CV Gấu Trúc (Mã tour:NNHANTQ-UN03) 5 Ngày 4 Đêm Tháng 7: 4/7; 18/7 Tháng 8: 1/8; 15/8 15.990.000 đ Đặt tour
7 HÀ NỘI - LỆ GIANG - SHANGRILA - HÀ NỘI 5N4Đ (Mã tour: NNHANTQ-CT03) 5 Ngày 4 Đêm 05/06 11, 18, 25/06 02/07 09, 16, 23, 30/07 24, 31/07 06, 13/08 07, 14, 21/08 28/08, 04, 11, 18, 25/09 18.990.000 đ Đặt tour
8 BẮC KINH MONO (Mã Tour: NNHANTQ-OT02) 5 Ngày 4 Đêm 05/06 ,26 /06 , 10/07 , 31/07 15.990.000 đ Đặt tour
9 THƯỢNG HẢI – TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - BỘC VIỆN CỔ TRẤN (Mã tour: NNHANTQ-CTLM1-01) 5 Ngày 4 Đêm 25/07, 29/08, 04/12 16.290.000 đ Đặt tour
10 THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – BẮC KINH (Mã tour: NNHANTQ - CTLM2-04) 6 Ngày 5 Đêm 10/09/2024 21.490.000 đ Đặt tour
11 HÀ NỘI - CỬU TRẠI CÂU - CAO TỐC 2 CHIỀU LẠC SƠN ĐẠI PHẬT - CV GẤU TRÚC 6N5Đ (Mã tour: NNHANTQ-UN04) 6 Ngày 5 Đêm 13; 27/06 15.990.000 đ Đặt tour
12 HÀ NỘI - THÀNH ĐÔ - HOÀNG LONG KHÊ CỔ TRẤN - CỬU TRẠI CÂU - LẠC SƠN - NGA MI SƠN - HÀ NỘI (Mã tour: NNHANTQ-CT02) 6 Ngày 5 Đêm Tháng 5:31 Tháng 6: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 Tháng 7: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 Tháng 8: 2, 4, 9,11, 16, 18, 23, 25, 30 Tháng 9: 01,06, 08,13,15,20,22,27,29 Tháng 10: 4, 6, 11, 13, 18, 20 15.990.000 đ Đặt tour
13 HÀ NỘI – HÀ KHẨU – SHANGRILA – LỆ GIANG – ĐẠI LÝ – CÔN MINH (Mã Tour: NNHANTQ-VN01) 6 Ngày 5 Đêm Tháng 5: 24, 31 Tháng 6: 07,14,21,28 Tháng 7 : 05 Tháng 7: 12,19,26 Tháng 8: 02,09,16,23,30 Tháng 9: 06,13,20, 29/09 04/10 12.990.000 đ Đặt tour
14 HÀ NỘI – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG – SHANGRILA – HÀ NỘI 6N5Đ (Mã tour: NNHANTQ-CT01) 6 Ngày 5 Đêm 07, 09, 23, 30/06 05/07 12, 14, 28/07 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23/08 25, 30/08 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27, 29/09 19.990.000 đ Đặt tour
15 HÀ NỘI - CÔN MINH - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SHANGRI LA 6N5Đ NO SHOPPING (Mã Tour: NNHANTQ-UN01) 6 Ngày 5 Đêm Tháng 5: 28/5 Tháng 6: 4/6; 11/6; 18/6; 25/6 Tháng 7: 2/7; 9/7; 16/7; 23/7; 30/7 Tháng 8: 6/8; 13/8; 20/8 Lế Quốc Khánh : 28/8; 29/8; 30/8 12.990.000 đ Đặt tour
16 HÀ NỘI - CÔN MINH – SHANGRI LA - LỆ GIANG – ĐẠI LÝ (Mã tour: NNHANTQ-AZ01) 6 Ngày 5 Đêm Tháng 7: 02/07; 11/07; 20/07; 27/07 Tháng 8: 08/08; 15/08; 17/08; 24/08 18.990.000 đ Đặt tour
17 HÀ NỘI - CÔN MINH – SHANGRI LA - LỆ GIANG – ĐẠI LÝ (6N5Đ) - NO SHOPPING (Mã tour: NNHANTQ-UN02) 6 Ngày 5 Đêm Tháng 5: 28/5 Tháng 6: 8/6; 22/6; 25/6; 29/6 Tháng 7: 6/7; 9/7; 13/7; 16/7; 20/7; 23/7 ; 30/7 Tháng 8: 6/8; 13/8 29/8; 31/8 ( Lễ 2/9) 18.990.000 đ Đặt tour
18 TRỊNH CHÂU – THIẾU LÂM TỰ - KHAI PHONG PHỦ LẠC DƯƠNG – TÂY AN (Mã tour: NNHANTQ-VNT 01) 6 Ngày 5 Đêm Tháng 5: 7; 14; 28 23.990.000 đ Đặt tour
19 THƯỢNG HẢI – TÂY ĐƯỜNG – HÀNG CHÂU – BẮC KINH 6N5Đ (Mã tour: NNHANTQ-CTLM3-01.1) 6 Ngày 5 Đêm 27/05; 9/7 21.990.000 đ Đặt tour
20 BẮC KINH – HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI 6N5Đ (Mã tour: NNHANTQ-CTLM1-03) 6 Ngày 5 Đêm 18/06, 03/09, 24/09 13/08, 30/08 21.490.000 đ Đặt tour
21 BẮC KINH – HÀNG CHÂU – TÂY ĐƯỜNG - THƯỢNG HẢI 6N5Đ (Mã tour: NNHANTQ-CTLM3-01) 6 Ngày 5 Đêm 7/6, 6/8 20.990.000 đ Đặt tour
22 THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU - BẮC KINH 6N5Đ (Mã tour: NNHANTQ-CTLM1-02) 6 Ngày 5 Đêm 25/06, 09/08 20/08 21.490.000 đ Đặt tour
23 BẮC KINH – TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU – Ô TRẤN THƯỢNG HẢI- TÂN THIÊN ĐỊA (Mã tour: NNHANTQ - CTLM2-06) 7 Ngày 6 Đêm 07+16/06+25/06; 05+14+31/07; 17/08 22.490.000 đ Đặt tour
24 THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH 7N6Đ (Mã tour: NNHANTQ-CTLM1-05) 7 Ngày 6 Đêm 08/05, 22/05, 29/05, 08/06, 07/07, 20/07, 27/07, 03/08, 18/08, 11/09, 22/09 21.890.000 đ Đặt tour
25 NAM NINH – LAN CHÂU - LHASA –SHIGASTE TRÙNG KHÁNH –HÀ NỘI 7N6Đ (Mã tour: NNHANTQ-VTC01) 7 Ngày 6 Đêm 19/7; 28/8; 24/10; 27/11; 26/9; 27/12 41.590.000 đ Đặt tour
26 THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN - TÔ CHÂU - BẮC KINH (Mã tour: NNHANTQ-CTLM2-05) 7 Ngày 6 Đêm 05/05, 22/07 22.490.000 đ Đặt tour
27 HÀ NỘI – HÀ KHẨU – LỆ GIANG – SHANGRILA - ĐẠI LÝ – CÔN MINH – HÀ NỘI 7N6Đ (Mã tour: NNHANTQ-GR01) 7 Ngày 6 Đêm Tháng 5 : 24, 31 Tháng 6: 10, 17, 24 12.990.000 đ Đặt tour
28 BẮC KINH - HÀNG CHÂU - CHÂU TRANG CỔ TRẤN - THƯỢNG HẢI (Mã tour: NNHANTQ-VN01) 7 Ngày 6 Đêm Tháng 5:31/05 Tháng 6: 07, 14, 21, 28/06 Tháng 7: 05, 12, 19, 26/07 20.500.000 đ Đặt tour
29 BẮC KINH – TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI 7N6Đ (Mã tour:NNHANTQ-CTLM1-04) 7 Ngày 6 Đêm 13/10, 25/10, 29/10, 02/11, 17/11, 29/11, 07/12, 17/12, 22/12 21.690.000 đ Đặt tour
30 THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU – BẮC KINH (Mã tour: NNHANTQ-CTLM3-02) 7 Ngày 6 Đêm 08/6 23/6 07/7 27/7 20/8 24/8/2024 30/8 15/9/2024 23/12 21.990.000 đ Đặt tour

Lịch khởi hành Du lịch Nga

STT Tour Số Ngày Tour Ngày đi Giá Đặt tour
1 HÀ NỘI – ST. PETERSBURG – MATXCOVA - HÀ NỘI (Mã tour: NNHANN-CT02) 8 Ngày 7 Đêm 10/10/2024 55.900.000 đ Đặt tour
2 HÀ NỘI – ST. PETERSBURG – MATXCOVA - HÀ NỘI 2024 (Mã tour: NNHANN-CT01) 9 Ngày 8 Đêm 12/09/2024 20/10/2024 59.900.000 đ Đặt tour

Lịch khởi hành Du lịch Dubai

STT Tour Số Ngày Tour Ngày đi Giá Đặt tour
1 HÀ NỘI - DUBAI - ABU DHABI – SAFARI 6N5Đ | Hàng không Emirate 5* (Mã tour: NNHANDB-CT01) 6 Ngày 5 Đêm Năm 2024: Tháng 10: 18,29 Tháng 11: 15,21 Tháng 12: 3,20 Năm 2025: Tháng 1:15 Tháng 2: 14,18 28.990.000 đ Đặt tour

Lịch khởi hành Du lịch Đài Loan

STT Tour Số Ngày Tour Ngày đi Giá Đặt tour
1 ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – NAM ĐẦU – CAO HÙNG 5N4Đ 4 ĐÊM KHÁCH SẠN 4 SAO (Mã tour: NNHANDL-CT01) 5 Ngày 4 Đêm Tháng 7: 24,31 Tháng 8: 14,21 Tháng 9: 18,25 Tháng 10: 2,9,16,23 Tháng 11: 6,20 11.790.000 đ Đặt tour
2 HÀ NỘI – ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG 5N4Đ (Mã tour: NNHANDL-HT02) 5 Ngày 4 Đêm 25/05 01/06 03/08 15,22,29/06 06,13,20,27/07 08/06 31/08 (QUỐC KHÁNH) 11.290.000 đ Đặt tour
3 Hà Nội – Đài Bắc – Đài Trung – Cao Hùng – Hà Nội (Mã tour: NNHANDL-TV02) 5 Ngày 4 Đêm 29/5, 12/6, 19/06, 3/7, 27/7, 11/8, 28/8 11.990.000 đ Đặt tour

Lịch khởi hành Du lịch Hàn Quốc

STT Tour Số Ngày Tour Ngày đi Giá Đặt tour
1 HÀ NỘI - SEOUL - NAMI - EVERLAND (Mã tour: NNHANHQ-AZ02) 5 Ngày 4 Đêm 22/05 & 03/08/2024; 01, 21/06/2024; 10/07/2024 15.990.000 đ Đặt tour

Lịch khởi hành Du lịch Nhật Bản

Lịch khởi hành Châu Á

STT Tour Số Ngày Tour Ngày đi Giá Đặt tour
1 HÀ NỘI - CHIANG MAI - CHIANG RAI – HÀ NỘI (4N3Đ) (Mã tour: NNHANTL-PN09) 4 Ngày 3 Đêm 30/8, 29/12 11.590.000 đ Đặt tour
2 HÀ NỘI – MALAYSIA – SINGAPORE – HÀ NỘI - 5N4Đ (Mã tour: NNHANMS-PN 03) 5 Ngày 4 Đêm 30/05 27/06 11/07 13.490.000 đ Đặt tour
3 HÀ NỘI - CHIANG MAI – CHIANG RAI 5N4Đ 2024 (Mã tour: NNHANTL-PN08 ) 5 Ngày 4 Đêm 22/5, 19/6, 3/7 28/08 13/11 (Lễ hội đèn trời )- Loy Krathong và YiPeng 10.490.000 đ Đặt tour
4 HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA (Mã tour: NNHANTL-PN03) 5 Ngày 4 Đêm 17/6, 24/6, 1/7, 8/7, 15/7 8.590.000 đ Đặt tour
5 HÀ NỘI – SINGAPORE – MALAYSIA – HÀ NỘI 5N4Đ (Mã tour: NNHANMS-PN 05) 5 Ngày 4 Đêm 18, 23/05 ( TR-OD ) 06/06 ( TR-OD ) 15, 20, 22/06 ( TR-OD ) 06, 13, 20, 27/07( TR-OD ) 03, 10 /08( TR-OD ) 15, 24/08 ( TR-OD ) 29/08 (Quốc Khánh) ( TR-OD ) 26, 28/09 ( TR-OD ) 12/09 ( TR-OD ) 10/10 ( TR-OD ) 12, 19/10 ( TR-OD ) 10.690.000 đ Đặt tour
6 HÀ NỘI – SINGAPORE – KUALA LUMPUR – HÀ NỘI| 5N4Đ | Bay Vienam Airlines (Mã tour: NNHANMS-PN 04) 5 Ngày 4 Đêm 09/06 23/06 21/07 04, 18/08 01/09 29/09 13, 27/10 24/11 12.990.000 đ Đặt tour
7 HÀ NỘI – SINGAPORE – KUALA LUMPUR – HÀ NỘI (Mã tour: NNHANMS-PN 06) 5 Ngày 4 Đêm 02, 16, 23/06 13, 27/06 07, 21, 28/07 4, 11, 14 18, 25/07 04, 18, 25/08 01, 08, 22/08 29/08 (Dịp lễ 2/9) 15, 29/09 11.490.000 đ Đặt tour
8 SINGAPORE – INDONESIA (ĐẢO BA TAM) - KUALA LUMPUR - 5N4Đ (Mã tour: NNHANMS-PN 01) 5 Ngày 4 Đêm 30/05 (TR-OD) 13, 27/06 (TR-OD) 04, 11, 18, 25/07 (TR-OD) 01, 08/08 (TR-OD) 17, 22/08 (TR-OD) 05, 14/09(TR-OD) 03, 17/10 (TR-OD) 12.290.000 đ Đặt tour
9 HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI (Mã tour: NNHANTL-PN04) 5 Ngày 4 Đêm 6/6, 13/6, 20/6, 27/6, 4/7, 18/7, 25/7, 1/8, 8/8, 29/8 15/8, 22/8 7.890.000 đ Đặt tour
10 HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA ( Mã tour: NNHANTL-PN06) 5 Ngày 4 Đêm 26/6, 7/8, 17/4, 16/10 8.590.000 đ Đặt tour
11 HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA 5N4Đ (Mã tour: NNHANTL-PN07) 5 Ngày 4 Đêm 28/5, 24/9, 12/11 11/6, 11/10 7/6, 21/6, 19/7, 2/8 8.190.000 đ Đặt tour
12 HÀ NỘI – SINGAPORE – MALAYSIA – HÀ NỘI 6N5Đ (Mã tour: NNHANMS-PN 02) 6 Ngày 5 Đêm 06/05 03, 16/06 01, 08, 14, 15, 28, 29 /07 12.290.000 đ Đặt tour

Lịch khởi hành Châu Âu

STT Tour Số Ngày Tour Ngày đi Giá Đặt tour
1 HÀ NỘI – ĐAN MẠCH – NAUY – THUỴ ĐIỂN - PHẦN LAN 9N8D 2024 9 Ngày 8 Đêm 31/5 – 8/6 23/6 – 1/7 26/7 – 3/8 31/8 – 8/9 21/9 – 29/9 25/10 – 2/11 77.900.000 đ Đặt tour
2 EU1: HÀ NỘI - ĐỨC - HÀ LAN – BỈ - PHÁP 2024 9N8Đ Vietnam Airlines 9 Ngày 8 Đêm 1/6 7/6 15/6 16/6 24/6 29/6 1/7 6/7 8/7 13/7 19/7 60.900.000 đ Đặt tour
3 EU1.1 : HÀ NỘI - ĐỨC - HÀ LAN – BỈ - PHÁP 2024 9N8Đ Vietnam Airlines 9 Ngày 8 Đêm 1/6 7/6 15/6 16/6 24/6 29/6 1/7 6/7 8/7 13/7 19/7 60.900.000 đ Đặt tour
4 PHÁP – BỈ - HÀ LAN – ĐỨC 9N8D VNA 2024 9 Ngày 8 Đêm 7/6 - 15/6 * 15/6 – 23/6 * 16/6 – 24/6 * 24/6 - 2/7 29/6 – 7/7*(T7) 1/7 – 9/7 6/7 - 14/7 8/7 – 16/7 13/7 – 21/7 (T7) 19/7 - 27/7 * 24/8 - 1/9 12/9 - 20/9 5/10 - 13/10 25/11 - 3/12 26/12 - 3/1 69.900.000 đ Đặt tour
5 EU3: ĐỨC – SÉC – ÁO – SLOVAKIA - HUNGARY 10N9Đ - Bay Qatar Airways 10 Ngày 9 Đêm 8/6 – 17/6 28/6 – 6/7 6/7 – 15/7 21/7 – 30/7 31/7 – 9/8 15/8 – 24/8 69.900.000 đ Đặt tour
6 EU4-A: PHÁP – THỤY SỸ – Ý - VATICAN | Bay China Southern Airlines 2024 10 Ngày 9 Đêm 07/06 05/07 02/08 63.900.000 đ Đặt tour
7 PHÁP – THỤY SỸ – Ý - VATICAN 10N9D 2024 10 Ngày 9 Đêm 7/6 - 16/6 15/6 - 24/6 21/6 - 30/6 28/6 - 7/7 5/7 - 14/7 12/7 - 21/7 16/8-25/8 ** 23/8 - 1/9** 30/8 - 8/9** 6/9-15/9** 13/9 - 22/9** 20/9 - 29/9 27/9 - 6/10 4/10 - 13/10 10/10 - 19/10 17/10 - 26/10 75.900.000 đ Đặt tour
8 EU4-B: PHÁP – THỤY SỸ – Ý - VATICAN | 10N9Đ | Bay Qatar Airways 10 Ngày 9 Đêm 7, 15, 21, 28/6 5, 12, 19, 26/7 1, 9, 16, 23/8 70.900.000 đ Đặt tour
9 THỔ NHĨ KỲ - HY LẠP ATHENS – SANTORINI – ISTANBUL 10N9D 10 Ngày 9 Đêm 26.5; 28.6; 23.7; 28.8; 21.9; 24.10; 15.11 79.900.000 đ Đặt tour

Lịch khởi hành Châu Phi

Lịch khởi hành Châu Mỹ

STT Tour Số Ngày Tour Ngày đi Giá Đặt tour
1 BUENOS AIRES - LIMA - CUZCO – MACHU PICCHU - RIO DE JANEIRO - THÁC IGUAZU – SAO PAULO 18N14Đ | Qatar Airways 2024 (Mã tour: NNHANCM - VGC01) 18 Ngày 14 Đêm 15/06/2024 10/09/2024 288.000.000 đ Đặt tour

Lịch khởi hành Châu Úc

STT Tour Số Ngày Tour Ngày đi Giá Đặt tour
1 HÀ NỘI – SYDNEY – CANBERRA – MELBOURNE - HÀ NỘI 7N6D (Mã tour: NNHANU-LV05) 7 Ngày 6 Đêm 14,21,28/5 4,11,28,25/6 53.900.000 đ Đặt tour
Copyright © 2011-2016. All Rights Reserved by Danh Nam Travel