- Danh Nam Travel làm Hội viên chính thức của Hiệp Hội Lữ Hành Việt Nam

- Danh Nam Travel là Hội viên chính thức của Câu lạc bộ Lữ Hành Unesco Hà Nội