Tour Tây Tạng

Tour Tour Tây Tạng nổi bật

NAM NINH – LAN CHÂU - LHASA –SHIGASTE TRÙNG KHÁNH –HÀ NỘI 7N6Đ (Mã tour: NNHANTQ-VTC01)

Trung Quốc - 7 ngày 6 đêm

Tây Tạng - Là một khu vực cao nguyên tại châu Á, ở phía bắc-đông của dãy Himalaya. Đây là quê hương của người Tạng cũng như một số dân tộc khác như Môn Ba, Khương, và Lạc Ba, và hiện nay cũng có...

41.590.000
VNĐ
Đặt tour 

Tour Tây Tạng

NAM NINH – LAN CHÂU - LHASA –SHIGASTE TRÙNG KHÁNH –HÀ NỘI 7N6Đ (Mã tour: NNHANTQ-VTC01)

Trung Quốc - 7 ngày 6 đêm

Tây Tạng - Là một khu vực cao nguyên tại châu Á, ở phía bắc-đông của dãy Himalaya. Đây là quê hương của người Tạng cũng như một số dân tộc khác như Môn Ba, Khương, và Lạc Ba, và hiện nay cũng có...

41.590.000
VNĐ
Đặt tour