Quý khách có thể thanh toán bằng một trong các cách sau:
 
Khách hàng có thể trực tiếp thanh toán bằng tiền mặt tại văn phòng của Danh Nam Travel.
Trường hợp khách hàng yêu cầu thanh toán tại nhà thì phải có giấy giới thiệu của Danh Nam Travel và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền nhận tiền ghi trong giấy giới thiệu.
Mọi trường hợp thanh toán cho người không có đủ điều kiện như trên sẽ không được xem là đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán.