Hình ảnh đoàn khách ghép của Danh Nam Travel đi du lịch Nga khởi hành 01, 08/6/2019