Ngày 17/06/2024, đại diện Danh Nam có chuyến Famtrip tại Ordos Trung Quốc