Free & Easy Dubai

TOUR FREE & EASY DUBAI

- 6 ngày 5 đêm

Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) là nhà nước liên bang gồm 7 tiểu vương quốc có tên là: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Fujairah, Umm al Qaiwian, Ajman, và Ra's al Khaimah

36.400.000
VNĐ
Đặt tour